Homepage Universiteit Hasselt Universiteit Maastricht
transnationale Universiteit Limburg
HometUL algemeen  
   
tUL algemeen
Organisatiestructuur
Geschiedenis
Medewerkers
Regionale inbedding
   
tUL Opleidingen
   
Voor toekomstige
studenten
   
Contact
   
   

 

Regionale inbedding

De tUL speelt een belangrijke rol bij de versterking van de kennisinfrastructuur en bij de verdere transformatie van de Euregionale economie naar een kenniseconomie. De samenwerking met andere universiteiten in de Euregio (Aken, Luik, en ook Eindhoven) en gemeenschappelijke onderzoeksprojecten van bedrijven en universiteiten moeten de innovatieve ontwikkelingen ondersteunen.

Via de samenwerking tussen UHasselt en Maastricht University en via de interacties met het economisch weefsel in de Euregio, zorgt de transnationale Universiteit Limburg voor een sterke regionale verankering van het universitaire onderwijs. Dat is belangrijk voor de Euregio, waar - door de groeiende maatschappelijke kennisintensiteit - de vraag naar academisch opgeleiden nog steeds stijgt.

De tUL heeft in de Euregio ook een belangrijk cultureel effect: de tUL leidt tot meer mobiliteit bij een grote groep studenten, docenten en onderzoekers en stimuleert het grensoverschrijdend denken en handelen. De aanwezigheid van één academisch conglomeraat over de grenzen heen vormt een uniek experiment, dat ook voor de bredere context van de Europese Unie als voorbeeld en proeftuin kan dienen.