Homepage Universiteit Hasselt Universiteit Maastricht
transnationale Universiteit Limburg
HometUL algemeen
   
tUL algemeen
Organisatiestructuur
Geschiedenis
Medewerkers
Regionale inbedding
   
tUL Opleidingen
   
Voor toekomstige
studenten
   
Contact
   
   

 

Geschiedenis

Het idee voor een transnationale samenwerking tussen Maastricht University en de Universiteit Hasselt is niet nieuw. Zelfs voor de oprichting van de beide moederuniversiteiten van de transnationale Universiteit Limburg (tUL) werden eind jaren zestig reeds pleidooien gehouden voor een universitaire samenwerking tussen de provincies van Nederlands en Belgisch Limburg. Het heeft tot 2001 geduurd alvorens de samenwerking in de tUL tot stand is gebracht.
 

 

Voor de totstandkoming van de tUL zijn de volgende data van belang:
 
1988 Eerste gesprekken over nauwere samenwerking tussen Maastricht University en UHasselt.
1992 Maastricht University en UHasselt starten het eerste samenwerkingsinitiatief: de opleiding Informatica/Kennistechnologie.
1998 De Vlaams/Nederlandse commissie Cremers/Dillemans onderschrijft het idee van de transnationale universiteit. Uitbreiding onderwijsaanbod UHasselt blijft echter pijnpunt in Vlaanderen.
1999 De keuze voor een transnationale universiteit wordt onderdeel van het Vlaams regeerakkoord.
2000 LUC en Maastricht University richten de Stichting transnationale Universiteit Limburg op.
2001 Het verdrag voor de oprichting van de transnationale Universiteit Limburg (tUL) wordt door de ministers van Onderwijs van Nederland en Vlaanderen ondertekend. De opleidingen Informatica/Kennistechnologie en Biomedische Wetenschappen gaan van start.
2002 De tUL start de opleiding Moleculaire Levenswetenschappen.
2007 De Vlaams-Nederlandse evaluatiecommissie oordeelt positief over de tUL en omschrijft deze als ‘een schitterende proeftuin in de open Europese hogeronderwijsruimte’.
2008 De tUL start de opleiding Rechten aan de UHasselt, in samenwerking met de K.U.Leuven.